Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Στοιχείων
Κυκλωμάτων και Συστημάτων
Ερευνητικές δραστηριότητες
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου άπτονται στο ευρύτερο πεδίο της μικροηλεκτρονικής και των ηλεκτρονικών στοιχείων, κυκλωμάτων και συστημάτων και περιλαμβάνουν τη μοντελοποίηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων για τον υπολογισμό χρονικής απόκρισης και κατανάλωσης ενέργειας, τη μοντελοποίηση ηλεκτρονικών στοιχείων, τα οργανικά ηλεκτρονικά, το σχεδιασμό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, την ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακών συστημάτων με χρήση PLD και FPGA, το σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ειδικού σκοπού (ASIC), καθώς και τις εφαρμογές αισθητήρων.

Μέλη του εργαστηρίου συμμετείχαν πρόσφατα στα ακόλουθα ερευνητικά έργα:

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων κατανεμημένης ευφυΐας (MEMSENSE), που χρηματοδοτήθηκε από την Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών (Corallia) στα πλαίσια του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Σύστημα διαχείρισης αυτοματοποιημένης απόκρισης ζήτησης (demand response) για ορθολογική χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΑΜΑΖΟ), που χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια της δράσης Συνεργασία του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Επίσης, μέλη του εργαστηρίου συμμετείχαν στο ερευνητικό έργο 'Καινοτόμα υλικά για νανοκρυσταλλικές ηλιακές κυψελίδες', που χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια της πράξης Θαλής του Ε.Π. Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013) με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο έργο 'Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα προγράμματα σπουδών' του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, καθώς και στη δράση Πρακτική άσκηση του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, που χρηματοδοτήθηκαν από το ίδιο Ε.Π.

Από τον Ιανουάριο του 2018 έως σήμερα μέλος του εργαστηρίου συμμετέχει στην ερευνητική ομάδα του έργου 'PrintWin - Εκτυπώσιμοι χαμηλού κόστους υαλοπίνακες από περοβσκίτη', το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020) στα πλαίσια της εθνικής δράσης 'Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ'.