Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Στοιχείων
Κυκλωμάτων και Συστημάτων
Ανακοινώσεις
10.04.2017:

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Στοιχείων, Κυκλωμάτων και Συστημάτων συμμετείχε ως εκθέτης στην 4η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας «Patras IQ», η οποία διοργανώθηκε στην Πάτρα μεταξύ 7 και 9 Απριλίου του 2017. Η έκθεση στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα της Δυτικής Ελλάδας. Το υλικό που παρουσιάστηκε είναι διαθέσιμο εδώ.