Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Στοιχείων
Κυκλωμάτων και Συστημάτων
Εκπαίδευση
Το εργαστήριο έχει τη δυνατότητα να προσφέρει εξειδικευμένη προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε διάφορα αντικείμενα που αφορούν ηλεκτρονικά στοιχεία, κυκλώματα και συστήματα, όπως:

 • Βασικά ηλεκτρονικά στοιχεία και κυκλώματα
 • Αναλογικά ηλεκτρονικά κυκλώματα
 • Τηλεπικοινωνιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα
 • Τεχνικές σχεδιασμού κυκλωμάτων VLSI
 • Κυκλώματα και συστήματα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
 • Ψηφιακή λογική
 • Ψηφιακά κυκλώματα και συστήματα
 • Υλοποίηση ψηφιακών συστημάτων σε FPGA και ASIC
 • Τεχνικές σχεδιασμού κυκλωμάτων και συστημάτων με γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL
 • Ενσωματωμένα συστήματα
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές αισθητήρων
 • Συστήματα μετρήσεων